Oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Jeśli nie jesteś pewien czy obiekt wymaga pozwolenia na rozbiórkę, skontaktuj się z nami. W niektórych przypadkach prace rozbiórkowe mogą zostać wykonane na podstawie zgłoszenia. Podpowiadamy, kiedy jest to możliwe i jakie kroki musisz podjąć po zdecydowaniu się na rozbiórkę obiektu.

Stworzony przez naszych specjalistów projekt rozbiórki obejmuje m.in.:

  • opis obiektu,
  • zakres robót,
  • kolejność przeprowadzania poszczególnych robót,
  • metodę rozbiórki,
  • część rozbiórkową.

Do projektu rozbiórki dołączona jest także mapa lokalizacji obiektu, wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, a także informacja BIOZ.

Nawet w przypadku rozbiórki na podstawie zgłoszenia koniecznością jest przedstawienie organowi administracji architektoniczno-budowlanej rodzaju, zakresu i sposobu przeprowadzania robót. Chętnie pomagamy w dopełnieniu także tych formalności. Jako że rozbiórka należy do robót stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa, podlegają one rygorystycznym przepisom budowlanym, a także BHP. Nasza znajomość wszystkich wymagań względem rozbiórki pozwala stworzyć solidny i szczegółowy projekt zgodny z obowiązującymi przepisami i zapewniający pełne bezpieczeństwo zarówno dla ludzi, jak i mienia.

Nasze usługi oferujemy niezależnie od tego, czy dany obiekt objęty jest pozwoleniem na rozbiórkę, czy roboty te mogą zostać wykonane na podstawie zgłoszenia. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz naszej pomocy przy rozbiórce dowolnego obiektu!

Kontakt z nami