Projekty Komercyjne Sp. z o.o.
ul. Kanałowa 10/12 lok. 103
26-600 Radom

tel. 48 307 03 19
tel. kom. 609 841 351

e-mail: biuro@projektykomercyjne.pl

Projekty Komercyjne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kanałowej 10/12 lok. 103, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458718, o kapitale zakładowym 50.000 zł i nadanym numerze NIP: 948-25-98-850.

Kontakt z nami