Budowa Zakładu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowych wraz z budynkiem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą.

Lokalizacja:
Działki przy ul. Płaskiej 28 w Toruniu

Inwestor:
"Recykling i Energia" S.A. ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa

Gabaryty projektowanych budynków:
Powierzchnia zabudowy: 2990,32 m2
Powierzchnia użytkowa: 2776,23 m2
Kubatura: 27 516,73 m3
Wysokość maksymalna: 11,49 m