Budowa Zakładu Odzysku Energii

Budowa Zakładu Odzysku Energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowych wraz z budynkiem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą.

Lokalizacja:
Działki przy ul. Radomskiej 39 w Pionkach

Inwestor:
"EZO" S.A. ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa

Gabaryty projektowanych budynków:
Powierzchnia zabudowy 4014,20 m2
Powierzchnia użytkowa 3607,02 m2
Kubatura: 32 920,28 m3
Wysokość maksymalna: 11,58 m