Kontakt

Projekty Komercyjne Sp. z o.o.
ul. Kanałowa 10/12 lok. 103
26-600 Radom

tel. 48 307 03 19
tel. kom. 609 841 351

e-mail: biuro@projektykomercyjne.pl

Projekty Komercyjne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kanałowej 10/12 lok.103, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458718, o kapitale zakładowym 10.000 zł i nadanym numerze NIP: 948-25-98-850.

Formularz kontaktowy